Urgenda-doel in 2021 niet gehaald

Het Urgenda-doel om vanaf 2020 elk jaar minstens 25 procent minder broeikasgassen uit te stoten dan in 1990 is afgelopen jaar niet gehaald. Statistiekbureau CBS en de Emissieregistratie van het RIVM melden op basis van een eerste berekening dat de uitstoot in 2021 23,9 procent lager was ten opzichte van 1990. In 2020 werd het doel wel net gehaald.

De stijging in de uitstoot van broeikasgassen in 2021 is vooral veroorzaakt door het relatief koude begin van 2021. Daardoor verbruikten onder meer woningen, scholen, kantoren en zorginstellingen meer aardgas dan in 2020, stelt het CBS. In de landbouw lag de uitstoot van broeikasgassen ook hoger door het relatief koude en minder zonnige eerste half jaar van 2021. Daar was de uitstoot twee procent hoger dan in 2020.

De elektriciteitssector stootte eveneens twee procent meer broeikasgassen uit, terwijl de productie van elektriciteit juist lager lag. Dit komt omdat aardgas duurder werd vanaf het tweede kwartaal in 2021, waardoor meer elektriciteit werd opgewekt met steenkool. De prijs voor kolen steeg minder snel. Bij de inzet van kolen komt meer CO₂ vrij dan bij de inzet van aardgas. In de mobiliteitssector en in de industrie bleef de uitstoot ongeveer even hoog als in 2020.

Urgenda zegt dat het met alle relevante ministers wil spreken ‘over het snel halen van de vereiste doelen en het alsnog extra laten dalen van de uitstoot om het tekort van vorig jaar goed te maken’. (via ANP)