Verduurzaming winkels gebeurt nog nauwelijks

De verduurzaming van winkels schiet vooralsnog tekort. Volgens vastgoedadviseur Colliers zijn winkelpanden bijvoorbeeld nog amper uitgerust met energielabels. Daarnaast is het energieverbruik nog veel te hoog om de doelen uit het klimaatakkoord te halen.

Bijna zeventig procent van de winkels heeft geen energielabel. Volgens Colliers zou dit niet moeten kunnen, omdat eigenaren hun winkels niet zonder certificaat mogen verhuren of verkopen. Het ontbreekt volgens de onderzoekers aan ‘dwingende wetgeving’ vanuit de overheid om vastgoedeigenaren in beweging te krijgen. Voor kantoren geldt bijvoorbeeld dat in het jaar 2023 minimaal energielabel C verplicht is. Zo’n verplichting is er niet voor winkelpanden.

Colliers merkt op dat verduurzaming bij veel pandeigenaren geen prioriteit heeft. Dat geldt in mindere mate voor institutionele beleggers die panden bezitten. Zij worden vaak ook door aandeelhouders aangespoord te verduurzamen. Maar particuliere eigenaren zijn het minst bezig met vergroenen. Ingrepen die al gedaan worden zijn vaak kleinschalig met een korte zogeheten terugverdientijd, zoals het installeren van ledverlichting.

Voor een succesvolle verduurzaming is samenwerking tussen eigenaar en huurder noodzakelijk, aldus Colliers. “Het klimaatrapport van de Verenigde Naties laat zien dat er snel dwingende maatregelen nodig zijn. Er is letterlijk werk aan de winkel. (ANP)