Vitaal de eindstreep halen

Uneto-VNI Verzekeringen, een dochteronderneming van brancheorganisatie UNETO-VNI, richt stichting Pro-Fonds op. Deze stichting wil de duurzame inzetbaarheid van medewerkers en ZZP’ers in de installatiebranche en de technische detailhandel bevorderen.

Pro-Fonds gaat werkgevers ondersteunen bij het bevorderen van vitaliteit, productiviteit, kwaliteit van leven en zelfredzaamheid en het uitvoeren van onderzoek. Het fonds gaat werkgevers en medewerkers niet alleen adviseren, maar kan ook preventieve beschermingsmiddelen aanbieden die het werk minder zwaar maken. Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ondersteunt het fonds en Zilveren Kruis is betrokken als kennis- en innovatiepartner.

Dankzij Pro-Fonds nemen de hoge persoonlijke en maatschappelijke kosten van verzuim en arbeidsongeschiktheid naar verwachting af. Zo hoopt UNETO-VNI Verzekeringen dat medewerkers langer kunnen doorwerken en vitaal met pensioen kunnen gaan. Hierdoor komen ze minder snel in een sociaal isolement. Ook worden ze minder snel geconfronteerd met een lager inkomen en hoge medische kosten. Het is de bedoeling dat het verzuimpercentage in de installatiebranche dankzij het initiatief zal dalen van 4,5% naar 3,5%. Dat levert een aanzienlijke verbetering van de arbeidsproductiviteit op.