Warmteversnelling

Onder de noemer Warmteversnelling ondertekenden woningcorporaties, bouwers en warmtebedrijven deze week een overeenkomst om serieuze stappen te zetten in de energietransitie van de gebouwde omgeving.

De ondertekenaars willen in wijken, waar een collectieve warmtevoorziening een logische keuze is, een dubbelslag maken door grootschalige nul-op-de-meterwoningrenovaties (Nom-renovaties) te combineren met een aansluiting op een warmtenet waar nieuwe duurzaam/fossielvrij geproduceerde warmte aan wordt toegevoegd.

Een grootschalige energietransitie is nodig om de opwarming van de aarde een halt toe te roepen. De overheid heeft dit vertaald in het concrete doel dat onze energievoorziening in 2050 volledig duurzaam moet zijn. Voor de woningbouw betekent dit dat jaarlijks gemiddeld 200.000 van de in totaal 7 miljoen woningen, de overstap moeten maken naar een alternatieve vorm voor verwarmen. Dat kan elektrisch of met collectieve duurzame warmtevoorzieningen.