Waterschappen op weg naar energieneutraal

De waterschappen gaan nog meer werk maken van het opwekken van duurzame energie, zoals biogas, windenergie, zonne-energie en waterkracht. Ze streven ernaar binnen afzienbare tijd energieneutraal te worden. Dat staat in de Green Deal Energie.

Minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) heeft de Green Deal Energie namens het Rijk ondertekend, samen met de waterschappen en de stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA). “De waterschappen zijn de enige overheden die hun eigen duurzame energie opwekken. Daar ben ik trots op. Met deze nieuwe Green Deal willen we eruit halen wat erin zit en geen mogelijkheid voor energiebesparing en duurzame energie onbenut laten,” aldus minister Schultz in een reactie.

Doel van de Green Deal is de opwekking van duurzame energie te versnellen en de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen. Hiervoor kunnen de waterschappen vele middelen inzetten, zoals rioolwaterzuiveringsinstallaties, poldergemalen, duurzame biomassa, terreinen en oppervlaktewater.

In een eerdere Green Deal Energie (2011) spraken de waterschappen al met het Rijk af meer biogas te produceren, door rioolwaterzuiveringsinstallaties om te bouwen naar ‘Energiefabrieken’. De nieuwe Green Deal stimuleert daarnaast toepassing van andere vormen van duurzame energieopwekking, zoals windenergie, zonne-energie, warmte- en koudeopslag en waterkracht.