Waterstofnetwerk Nederland in beeld

Kaartjes, we zijn er ‘dol’ op in Nederland…. GasUnie deelt nu ook een kaartje van het netwerk dat de komende jaren de vraag naar en het aanbod van CO2-vrije waterstof verbindt. Vijf industriële clusters worden verbonden met elkaar, met het buitenland en met waterstofopslagen. Dit gebeurt hoofdzakelijk via bestaande en deels nieuw aan te leggen infrastructuur.

In de komende zeven jaar ontwikkelt Gasunie een aaneengesloten landelijk waterstofnetwerk waarmee we onze havens en industriële clusters met waterstofopslag en onze buurlanden verbinden. We ontwikkelen de landelijke waterstofinfrastructuur stap voor stap, beginnend in de industriële regio’s. Vanaf 2025 komt dit landelijke netwerk in gedeeltes beschikbaar, voornamelijk door het hergebruik van bestaande aardgasleidingen.

Bij de ontwikkeling van het landelijke waterstofnetwerk worden vooral bestaande leidingen gebruikt die beschikbaar komen omdat er in de komende jaren steeds minder aardgastransport is. Er wordt geschat dat circa 85% van het landelijke netwerk zal bestaan uit hergebruikte aardgasleiding. Hierdoor levert Gasunie een aanzienlijke bijdrage aan de betaalbaarheid van de energietransitie.