Werkconferentie: installatiebranche levert belangrijke bijdrage

Tijdens de werkconferentie Bouwagenda op 23 februari hebben de ketenpartners input gegeven voor de concrete invulling van de gezamenlijke Bouwagenda. Doel is om de Bouwagenda 2017-2021 begin maart aan het kabinet te presenteren. Voor de installatiebranche belangrijke thema’s krijgen in deze agenda volop aandacht.

Eén van de grote maatschappelijke uitdagingen is het verduurzamen van woningen en bedrijfspanden. Energie-neutrale woningen en gebouwen, frisse scholen, huizen waarin onze ouderen langer zelfstandig kunnen blijven wonen. Maar ook smart buildings, transformatie van leegstaande kantoren, digitalisering en slimmere snelwegen. Volop werk dus de komende jaren voor de installatiesector.

De Taskforce Bouw stelt onder leiding van voorzitter Bernard Wientjes de Bouwagenda op. In deze agenda wordt een innovatieve aanpak uitgewerkt voor grote maatschappelijke uitdagingen voor de komende jaren en wat de rol van de ketenpartners hierbij is. Deelnemers aan de Bouwagenda zijn het Rijk, provincies, waterschappen, bouwers, woningcorporaties, installateurs, architecten, ingenieurs, toeleverende industrie, kennisinstituten en de financiële sector.