Brandpreventief bouwen

 

Als leverancier van brandbeveiliging en bouwkundige brandpreventie producten beschikt Promat over een zeer uitgebreid assortiment. Het assortiment is gebundeld in het Promat Handboek, dat door bouwprofessionals al meer dan dertig jaar wordt gezien als hét communicatiemiddel om brandpreventief te kunnen bouwen. Inmiddels is het handboek ook digitaal beschikbaar en opgenomen in de unieke app. Johan Bijvank van Promat praat ons bij over de nieuwste (product)ontwikkelingen, waaronder de Promastop-UCE, en het belang van testrapporten. “Ons doel is om mensen gezond en veilig te laten wonen en werken.”

Bij de brandveiligheid van een gebouw zijn drie aandachtsgebieden: bouwkundig, installatietechnisch en organisatorisch. “Bouwkundig gaat over de stabiliteit van het gebouw, brandcompartimentering, vluchtwegen, brandwerende deuren, et cetera. Installatietechnisch gaat over branddetectie- en blusinstallaties, zoals water, brandblussers en watermist, sprinkler,… Tot slot scharen we onder het hoofdstuk organisatie het optuigen en trainen van een BHV-organisatie. Deze drie disciplines zijn in de aard verschillend, maar hebben elkaar nodig en dragen ertoe bij dat een brand beheersbaar blijft en mensen veilig kunnen vluchten. Promat richt zich op de bouwkundige brandveiligheid,” zo licht Bijvank toe.

UCE MW 150 DykaStil 60 Brandmanchet

Testrapporten
Promat ontwikkelt en produceert zowel producten als complete constructies, en laat die ook testen en certificeren door onafhankelijke testinstituten, zoals Efectis. Bijvank: “Als ons plaatmateriaal bijvoorbeeld wordt ingezet voor het brandwerend afdichten van een schacht, kunnen we de constructie als geheel beschouwen, inclusief bevestigingsmiddelen, randaansluitingen, stijlen van de achterconstructie tot aan de brandwerende doorvoeringen. We hebben ontzettend veel brandwerende constructies reeds laten testen door Efectis en blijven dat ook doen. Onze R&D afdeling is daar dagelijks mee bezig en dat is tegelijk ook een belangrijke USP van Promat. De onderbouwing van ons advies is telkens gebaseerd op twee of drie testrapporten waartussen we interpoleren om de daadwerkelijke situatie zo dicht mogelijk te benaderen.”

FC MW 100 PVC-U 60 Brandmanchet 45graden

Brandmanchet op maat
Door wanden en plafonds lopen enorme hoeveelheden aan kanalen, kabels en leidingen. Niet zelden kruisen deze een brandcompartiment. Om die doorvoeringen brandwerend te dichten, heeft Promat een grote verscheidenheid aan producten in het assortiment. De Promastop-UCE is er daar één van en tegelijk een unieke. De Promastop-UCE is een brandwerend schakelmanchet op rol die door de installateur zelf ter plaatse op maat kan worden gemaakt. Recent is dit maatwerk brandmanchet vernieuwd met een nieuwe opschuimende inhoud.

Alle producten, constructies en testrapporten worden jaarlijks gepubliceerd in het Promat Handboek. Bijvank: “Het handboek publiceren we ook digitaal op onze website. Installateurs worden via een uitgekiende tool direct naar het juiste product geleid. Ze kunnen zelfs de verschillende producten bundelen en in één pakket samenvoegen per project.”

Het digitale handboek is volgens Bijvank een direct gevolg van de communicatieverschuiving naar mobiele toepassingen. “Om die reden hebben we ook een app ontwikkeld die dezelfde informatie als het handboek bevat. Op locatie heeft de installateur dan alle details voorhanden. Bovendien zetten we de komende periode sterk in op korte instructievideo’s van onze producten. Een goed product is één, maar goed installeren is twee. En zo reiken we installateurs alle middelen aan om een optimaal en brandveilig eindresultaat te realiseren.”


Voor meer informatie verwijzen wij u door naar Promat Meer informatie