Brandveiligheid verdient een specialistische partner

Hefas-logo

 

De wet- en regelgeving omtrent brandbeveiliging is complex en zeker niet altijd makkelijk te interpreteren, nog los van de vele richtlijnen. Hefas Brandbeveiliging kan installateurs op het gebied van brandveiligheid deels of volledig ontzorgen. Dankzij het meermerkenbeleid en ruime expertise kan Hefas Brandbeveiliging invulling geven aan het complete scala aan brandbeveiliging.

Hefas Brandbeveiliging stelt zijn diensten beschikbaar aan installateurs die de focus niet direct hebben liggen op brandveiligheid, die handjes tekort komen of die tijdens een project ‘vreemde’ merken tegen het lijf lopen. “Onze dienstverlening is erop gericht van toegevoegde waarde te zijn voor de installateur,” zegt Gerben Sikkes, directeur van Hefas Brandbeveiliging. “Samen met de installateur willen wij het thema brandveiligheid in Nederland naar een hoger niveau tillen. Onze kracht zit hem in het feit dat we met bijna alle gerenommeerde merken kunnen werken, waaronder Bosch, Siemens, Hertek, NSC, Securiton, Firas, Brinkman&Germeraad, Cooper en Notifier. Er is geen vraagstuk dat we niet kunnen oplossen. Behalve de zware industriële systemen, kunnen we ook voorzien in plug and play systemen.”

 

Diensten- en productenpakket
Rondom het thema brandveiligheid stelt Hefas Brandbeveiliging een compleet dienstenpakket beschikbaar aan installateurs. Gerben Sikkes: “Behalve het opstellen van een PvE, het ontwerpen / projecteren en ingebruikstellen, kunnen we tevens het certificeringstraject van de brandmeldinstallaties begeleiden. Ook de materiaallevering hoort daar natuurlijk bij, alsmede een inschatting van de installatiekosten, waarvan we het werk bij partners neerleggen. Daarnaast bieden wij ondersteuning aan installateurs die zelf geen of een niet-volledige brandexpertise in huis hebben voor bepaalde merken, of een capaciteitstekort om hun brandopdrachten geheel zelf te vervullen. Zo kunnen wij bijvoorbeeld het preventief en correctief onderhoud uit handen nemen. Installateurs zijn vrij om een keuze te maken uit een of meerdere van onze diensten.”

Hefas Brandbeveiliging is een BMI2011 Erkend bedrijf voor het leveren en onderhouden van brandbeveiligingssystemen. “Die certificering geeft ons hoge kwaliteitsniveau aan en maakt latere inspecties beduidend eenvoudiger en voordeliger,” weet Gerben Sikkes. “Certificeren is een eis bij ziekenhuizen, hotels en andere omgevingen waar mensen kwetsbaar en niet zelf redzaam zijn.”

“Brandveiligheid wordt door veel bedrijven ervaren als een wettelijke verplichting en een kostenpost, maar veiligheid en continuïteit verdienen serieuze aandacht én bovenal een specialistische partner. Hefas Brandbeveiliging is er juist op gericht om samen met u tot een veilige situatie te komen,” besluit Gerben Sikkes.

Meermerkenbeleid


Voor meer informatie verwijzen wij u door naar Hefas Meer informatie