Een beproefde brand- en rookwerende combinatie

Henkel en Walraven zijn twee familiebedrijven met één gezamenlijk doel: het voorkomen van slachtoffers als gevolg van brand- of rookontwikkeling in gebouwen. Sinds 2005 leveren beide bedrijven onder de noemer Tangit Fire Protection (FP) en Pacifyre®brandmanchetten gecertificeerde totaaloplossingen om doorvoeringen brand- en rookwerend te kunnen afdichten. Mark Tates en Joost van Liempt vertellen over de meerwaarde voor de installateur en stellen de grootste misvattingen op het gebied van brandwerende doorvoeringen aan de kaak.

De lijn passief brandwerende oplossingen is het resultaat van jarenlange samenwerking tussen Henkel en Walraven. Henkel is wereldwijd marktleider voor productie en levering van adhesive technologies; kleefstoffen en coatings, terwijl Walraven met haar Brandwerende Systemen een uitgebreid pakket biedt aan afdichtingsproducten zoals brandmanchetten. “De één kan niet zonder de ander,” stelt Joost van Liempt van Walraven. “Alleen met een Pacifyre®brandmanchet is een doorvoering niet brand- en rookwerend afgedicht. Daar is een aanvullende chemie voor nodig die we betrekken bij Henkel. Alle manchetten van Walraven zijn getest met de producten van Henkel en vice versa. Voor de totaaloplossingen hebben we vervolgens approvals verkregen.”

Veilige oplossing
De grootste misvatting is volgens Joost dat de combinatie van twee afzonderlijk gecertificeerde producten zal leiden tot een veilige gecertificeerde totaaloplossing. “We horen wel vaker dat onze Pacifyre®manchetten bijvoorbeeld gecombineerd worden met een vergelijkbare kit van een ander fabricaat dan Henkel. Of vice versa. Het is zeker geen automatisme dat het resulteert in een veilige oplossing. Daarom adviseren we installateurs of applicatiebedrijven altijd uit te gaan van de technische approvals. Een andere misvatting is dat leidingen onder de 50mm niet brandwerend afgedicht hoeven te worden. In andere landen is de regelgeving daaromtrent misschien iets ‘soepeler’, in Nederland zeker niet.” Mark Tates van Henkel vult aan: “Datzelfde geldt voor sparingen kleiner dan 20mm. Maar ook die moeten brand- en rookwerend worden afgedicht. Want als het gaat om brandwering, moeten we zeer zeker de rookwering niet uit het oog verliezen. Bij een brandhaard wordt rook door alle gaten en kieren heen gedrukt. Alle sparingen, hoe klein ook, zal je dus dicht moeten zetten. Met de nieuwe regelgeving die eraan zit te komen, is er gelukkig ook niet meer aan te ontkomen.”

Een laatste misvatting die Joost zeker nog onder de aandacht wil brengen, is het feit dat een brand- en rookwerende afdichting uitsluitend door een gecertificeerd bedrijf aangebracht mag worden. “Een bedrijf moet getraind zijn, het product gecertificeerd.” Mark: “Het is natuurlijk voor installateurs en applicatiebedrijven bijna ondoenlijk om de approvals van alle leveranciers van buiten te kennen. Daarom is kennisoverdracht van levensbelang, evenals een open en eerlijke communicatie daaromtrent. Wij trainen medewerkers van bedrijven om onze producten op een juiste manier te kunnen verwerken.” Joost vult aan: “Alle Europese toelatingsrapporten zijn voorhanden, danwel opvraagbaar. Ook installateurs en applicatiebedrijven moeten kunnen zien waar de grenzen liggen. Met brandwerende voorzieningen valt niet te marchanderen.”