Hemmink levert trainingen en innoveert met app voor brandveiligheid

Brandveiligheid is – letterlijk en figuurlijk – een heet hangijzer. Na de brand in de Londense Grenfell Tower die afgelopen juni plaatsvond, is het onderwerp hoog op de (politieke) agenda gekomen. Elektrotechnisch specialist Hemmink onderschrijft het belang van brandveiligheid en zet flink in op kennisdeling. Productmanager Jeroen Schipper vertelt over de trainingen die het bedrijf verzorgt. Ook introduceerde het bedrijf een slimme app waarmee je de effectiviteit van rookmelders kunt controleren.

De trainingen zijn onder meer bedoeld voor woningbouwcorporaties. “Vanuit de regering wordt er steeds vaker op het belang van brandbeveiliging gehamerd. De eisen worden hoger, terwijl de kennis op dit vlak verdunt bij veel corporaties. Dit is een ontwikkeling waar de nodige aandacht aan besteed moet worden. Er zijn veel vragen op het gebied van brandveiligheid bij woningcorporaties, want wanneer heb je je zaakjes eigenlijk goed op orde? Als je aan de wet- en regelgeving voldoet of moet je meer doen? En hoe zit het nu eigenlijk met de wetgeving? Sinds een aantal jaar besteden we veel aandacht aan kennissessies op het gebied van brandveiligheid. We willen het onderwerp stevig op de agenda zetten. Het gaat immers om het redden van levens,” stelt Schipper.

Naast woningcorporaties is er bij installateurs ook veel behoefte aan kennis. “We merken dat installateurs ook met vragen zitten. Al jarenlang geven we trainingen en nodigen we mensen uit om dergelijke sessies te volgen. Onze trainingen vallen in de smaak, want ze worden goed bezocht.”

Schijnveiligheid
Het valt de product manager op dat er een groot verschil zit tussen theorie en praktijk. In theorie weet iedereen dat je rookmelders regelmatig moet controleren, maar in de praktijk gebeurt dat vaak niet. “Het is ontzettend belangrijk dat je de rookmelder op de juiste plek hangt. Ook moet je dergelijke systemen regelmatig testen. Dit klinkt alsof ik een aantal open deuren intrap, maar in de praktijk blijkt vaak dat het niet helemaal goed gaat. Veel rookmelders doen het niet of bungelen nutteloos aan het plafond. ‘Ik heb het ding maar uitgezet, omdat het alarm telkens aangaat als ik een ei bak’, is een veelgehoorde verklaring voor zulke ontmantelde systemen. Dat is dus een teken dat de plaatsing van de rookmelder niet goed is en zo’n situatie leidt tot schijnveiligheid,” stelt Schipper.

Door de incorrecte plaatsing of de keuze voor goedkope batterijen met een korte levensduur krijgen rookmelders de reputatie ‘lastig’ te zijn. “Een rookmelder is dan geen levensreddend apparaat meer, maar een ‘ding dat altijd vanuit het niets irritant piept’. Architecten tekenen nog te vaak een paar rookmelders in zonder de situatie grondig te bestuderen. Dat blijkt onder meer uit het feit dat installaties dus afgaan als er een ei gebakken wordt. Bij een goed geplaatst systeem gebeurt dat dus niet. Je moet goed nadenken over de positionering van brandbeveiligingssystemen.”

De juiste keuze maken
Een rookmelder is een apparaat dat levens kan redden. Daar staat niet iedereen bij stil. “Eén van onze accountmanagers verzorgt de trainingen. Hij begint zijn sessie vaak door een rookmelder omhoog te houden en de bezoekers te vragen wat het apparaat is dat hij in zijn handen heeft. Vaak krijg je technische antwoorden vanuit de zaal. Het antwoord waarnaar we op zoek zijn, zit er vaak niet bij. Een rookmelder is een apparaat dat bewoners een beetje extra tijd geeft om weg te komen als er brand uitbreekt. Rook bedwelmt. Als je flauw valt, heb je onvoldoende tijd om aan het vuur te ontsnappen. Daarom is het zo ontzettend belangrijk dat je alarmsysteem werkt.”

De ene rookmelder is de andere niet. Een weloverwogen keuze maken is dan ook het devies. “De keuze voor het juiste type rookmelder is essentieel. Kies niet voor schijnveiligheid door voor goedkopere materialen te kiezen die niet naar behoren functioneren en binnen de kortste keren in de vuilnisbak liggen. Door bijvoorbeeld je keuze op een duurdere lithiumbatterij te laten vallen met een levensduur van tien jaar voorkom je een hoop irritatie. Je hebt weinig omkijken naar dit systeem. Om te ontdekken wat de meest veilige melders zijn, bestaat een onafhankelijke site waarop alle specificaties van verschillende modellen te zien zijn.”

App
Om het leven van installateurs te vereenvoudigen, heeft Hemmink een oplossing. De controle van rookmelders is voortaan een peulenschil. “We zijn importeur van Ei Electronics. Het afgelopen jaar heeft dat bedrijf de AudioLINK app gepresenteerd. Door het downloaden van deze app kan de installateur diverse informatie over het onderhoud van een rookmelder op zijn smartphone bekijken. Zo weet je wanneer een apparaat aan vervanging toe is. In de software van rookmelders staat nuttige informatie die je direct kunt uitlezen. Denk dan onder meer aan de status van de batterij en sensor. Ook de geschiedenis van koolmonoxidewaardes is in te zien. Daarnaast zie je het aantal dagen dat de melder actief is en wat de vervuiling van de rookkamer is. Tevens toont de app wanneer de melder gedemonteerd is.”

De applicatie geeft aan wanneer actie gewenst is. Zo weet je wanneer een rookmelder gereinigd moet worden. “De app brengt ook de hoeveelheid stofopbouw in rookmelders in kaart. Stof zorgt ervoor dat de rookmelders sneller afgaan, omdat deze systemen reageren op een bepaalde hoeveelheid stof in de lucht. Om een goede werking te garanderen, moeten de systemen zo schoon mogelijk zijn. De app laat tevens de sensorstatus en het batterijniveau weten. Ook verschaft AudioLINK informatie of het systeem al een keer is afgegaan en hoe lang het in bedrijf is,” besluit Schipper.


Voor meer informatie verwijzen wij u door naar Hemmink Meer informatie