Isolectra pioniert op gebied van brandveilig stekerbaar installeren

Isolectra is gespecialiseerd in gebouwinstallatie en veiligheidsoplossingen. Brandpreventie is een thema waar het bedrijf zich sterk voor maakt. Dat doet de onderneming onder meer door brandveilige kabels te ontwikkelen voor stekerbare installaties. Kennisdeling en brandpreventie installeren zijn twee speerpunten van de onderneming uit Capelle aan den IJssel. Operationeel manager Casper Bontenbal vertelt meer over de visie van het bedrijf.

Bontenbal werkt inmiddels 25 jaar voor Isolectra en noemt zichzelf “een promotor” van stekerbaar installeren. Dankzij deze tijdbesparende installatiemethode hoeft de installateur niet meer met losse snoeren, leidingen, kabeldozen en lasdoppen te werken. De installatie wordt namelijk kant-en-klaar geleverd. Zo ben je ervan verzekerd dat de snoeren de juiste lengte hebben, de connectoren zijn aangesloten en de verdeler al gemonteerd is. Ook op het vlak van stekerbaar installeren, is brandveiligheid een actueel thema.

“Een ontwikkeling waar we mee te maken hebben, is de verstrengde Europese wetgeving,” stelt de operationeel manager. “Sinds de Europese commissie besloot om elektrische kabels op te nemen in de CPR normering, is de NEN8012 scherper op het gebruik en de keuze voor bepaalde elektrische leidingen. Deze normering bepaalt voor welk type gebouw een bepaalde leiding gebruikt moet worden. NEN8012 is van toepassing op stekerbaar installeren. Kabels hebben een grotere rol gekregen in deze standaardisering die bedoeld is om de brandveiligheid te verhogen.”

Marktleider
De Europese wetgeving zet zich actief in om de brandveiligheid in gebouwen te verhogen. Zo zijn nieuwe kabels op de markt gebracht en worden hardere eisen aan brandveiligheid gesteld. “We hebben als marktleider het voortouw genomen en ontwikkelden brandveiligere kabels voor stekerbare installaties.” Behalve het ontwikkelen en leveren van brandveilige producten, zet Isolectra ook in op het creëren van bewustwording.

Meer kennis over de gevolgen en effecten van brand is hard nodig, stelt Bontenbal: “Veel mensen staan onvoldoende stil bij de impact van een brand. Uit onderzoek blijkt dat bedrijven gemiddeld 1 keer in de 30 jaar met brand te maken krijgen. Zo’n brand vaagt het bestaan van een onderneming weg. De hele keten moet bewust worden van de impact die brand heeft op mensen.”

Academy
In het Bouwbesluit staan de minimale eisen vermeld waaraan gebouwbeheerders moeten voldoen. Deze maatregelen bieden onvoldoende soelaas bij brand. “Ik denk echter dat je meer kunt – en moet – doen. Een grote brand direct blussen vraagt de inzet van tientallen bluswagens. Een optie waar veel bedrijven niet over beschikken. Een gebouw laten afbranden, is vaak de enige optie als er fik uitbreekt. Het is heel belangrijk om een brand zo klein mogelijk te houden, zodat de vuurhaard beheersbaar blijft en de schade beperkt. Investeren in stekerbare installaties met brandveilige kabels loont, want je kunt sluiting van een bedrijf voorkomen.”

Voldoende stof tot nadenken dus. “We zetten ons niet alleen in op het presenteren van nieuwe producten. Kennisdeling en bewustwording creëren heeft onze prioriteit. Dat is dan ook de reden dat we de Isolectra Academy hebben opgericht. Dit is een online kennisplatform waarop verschillende cursussen te volgen zijn. Deze lessen zijn gratis. Het enige dat je hoeft te doen, is je registeren. Daarnaast heb je toegang tot verschillende cursussen die zijn onderverdeeld in evenveel modules. Na het volgen van de lessen, volgt een examen waarvoor je een certificaat kunt ontvangen. We hopen met de Academy ons steentje bij te dragen en meer aandacht voor brandpreventie te vragen,” besluit Bontenbal.


Voor meer informatie verwijzen wij u door naar Isolectra  Meer informatie