Isoleren vraagt om inslaan nieuwe wegen

´Nul op de meter´ en ´Beter op de meter´. Het heeft allemaal zijn weerslag op de realisatie en de isolatie van utiliteits- en woningbouw. Niet vreemd dat Larson van Dijk van Fermacell al snel schakelt naar aanpak in de toekomst. “Toekomstvisie met veiligheid als drijfveer.”

“We willen mooie woningen, die voldoen aan de modernste eisen en een gezond onderdak bieden. Woningen die niet snel verouderen en ook nog eens zicht bieden op een goede restwaarde. Al die aspecten vragen om een hoogwaardige aanpak van de bouw en uiteraard van de isolatie.” Van Dijk linkt zijn voorzet aan de auto-industrie. “Het is daar waar nieuwe technieken worden aangewend om de veiligheid te verhogen.” Daarop moet, volgens hem, ook in de bouw nog meer het accent liggen. “Een perfecte woning moet niet alleen een gezond verblijf bieden maar ook op alle vlakken veilig zijn.” Dat het gesprek uitmondt in isolatie en al wat daar mee samenhangt, is niet vreemd. Fermacell is een wereldspeler als het gaat over gipsvezel en cementgebonden platen ten behoeve van passieve brandveiligheid in droogbouw- en gevelconcepten (voor bijvoorbeeld steenstripbezetting). Een gezonde en duurzame samenleving staat daarbij centraal. “We zien behalve nieuwbouw ook veel renovatie en transformatie. Ook daarin vinden onze producten hun weg.”

Van Dijk komt nog even terug op de isolatie. “Vaak wordt met dunne, hoog rendement (HR) isolatie op kunststofbasis naar oplossingen gezocht om overgangen te isoleren.” Hij karakteriseert die aanpak als ‘een brandkundig twijfelachtige overgang’. “We zien een enorme toename van het gebruik van composiet-kunststofachtige materialen. Niet alleen in de zin van afwerking en inrichting, maar ook in complete geveldelen, isolatiematerialen etcetera. Bij dit laatste is de keuze van materiaalsoort vaak gestoeld op de energetische kwaliteit. Men heeft echter überhaupt geen idee meer wat het effect is van een opeenstapeling van materialen in een gebouw op de brandwerendheid. Er zit een ‘missing link’ tussen het ontwerpen van een gebouw in relatie tussen het brandveilig kunnen zijn. Dat brengt verstrekkende gevolgen met zich mee. Naast brandwerendheid zullen we ook moeten kijken naar scenario-afhankelijke situaties, zoals rookontwikkeling en druppelvorming. We moeten nadenken hoe verder en teruggaan naar de beheersbaarheid.” Van Dijk schetst een scenario waarbij na enkele minuten de brandweer arriveert en dat, door dat soort toepassingen, onderdelen vallen en het blus en reddingswerk in gevaar komen. Zijn verhaal heeft ook een positieve kant. Het assortiment van Fermacell is meer dan hoogwaardig van kwaliteit. Het omvat gipsvezelplaten (geluidsisolerend, brandwerend, stootvast en schijfwerkend vloerelementen (gipsvezel en cementgebonden) en cementgebonden platen (weerbestendig, brandwerend en geluiddempend). Ze vinden hun weg naar bedrijfsgebouwen, hotels, woningen en zorg- en onderwijsinstellingen. Fermacell is een onderdeel van JamesHardie en is in Nederland gevestigd in Wijchen.

 

Voor meer informatie verwijzen wij u door naar FermacellMeer informatie