Meer bewustwording rondom brandwerend installeren

Foto-attema-België-790x390

Een brand is niet altijd te voorkomen. Dat blijkt wel in de praktijk van alledag. Nog te vaak worden de gevaren van brand en rook onderschat. Vaak zijn er menselijke fouten aan te wijzen als oorzaak van een brand, maar soms liggen er ook bouwtechnische mankementen aan ten grondslag. Bijvoorbeeld doordat er onvoldoende is stilgestaan bij de brandveiligheid van de toegepaste elektrische  installaties. Er heerst volgens Marcel Herssevoort van Attema nog veel onwetendheid op het gebied van brandwerend installeren. “En dat kan mensenlevens kosten,” zegt hij.

1075_largeEen gat boren in een brandwerende wand betekent dat de brandwerende functie van de volledige wand komt te vervallen, hoe klein het gat ook is, stelt Herssevoort. “Er wordt onbewust nog te veel gespeeld met de veiligheid van gebruikers/bewoners van een gebouw. Als een gat in een brandwerende wand of plafond wordt gemaakt, om bijvoorbeeld installaties aan te brengen, dan moet het gat met een brandwerende oplossing worden opgevuld om het volledige wand- of plafondsysteem weer brandwerend te krijgen. Als dit niet gebeurt brengt dit onverantwoorde risico’s met zich mee. Zodra er namelijk rookontwikkeling ontstaat en die zich verder ontwikkelt naar brand, stijgt de temperatuur in de betreffende ruimte binnen enkele minuten van 0 naar 300 graden. In dat geval smelten in de wand de standaard hollewanddozen en wordt er geen bescherming geboden tegen rook- en branddoorslag. Daarnaast ontstaat er door de warmteontwikkeling een hogere druk in de ruimte waardoor zelfs door de kleinste gaten rook- en branddoorslag kan ontstaan. In elk gat moet dus een juiste brandwerende voorziening toegepast worden om de ruimte daadwerkelijk brandwerend te krijgen.”

Volgens de huidige wet- en regelgeving heeft de installateur de plicht om brandwerend materiaal toe te passen, overal waar brandwerendheid een vereiste is. “Wij adviseren iedere installateur de risico’s van brand zoveel mogelijk te beperken door in het bouw- of renovatieproces brandwerende materialen van Attema in te zetten. Deze voldoen, zelfs onder de meest extreme omstandigheden, aan de elektrische installatienormen en de brandwerendheidsnormen. Bovendien is het gehele brandwerende productassortiment van Attema voorzien van CE-certificaat en KEMA-keurmerk. En dit assortiment is halogeenvrij zodat er tijdens een onverhoopte brand geen giftige rook vrijkomt. Wij laten al onze brandwerende producten extern testen door Efectis, de Europese hoofdrolspeler op het gebied van brandonderzoek. We investeren daar bewust in en stellen deze rapporten ook openbaar beschikbaar. Er zijn helaas veel partijen op de markt die de regels aan hun laars lappen en bijvoorbeeld een losse pad in een Attema-doos steken. Zo lijkt het een goede oplossing, maar vaak ontbreekt hierbij een deugdelijk en uitgebreid testrapport. Dit is uiteindelijk spelen met mensenlevens.”

Attema 1520_largeheeft een voortdurende focus op de ontwikkeling van brandwerende oplossingen. Zo introduceerde Attema in 2011 al een tweetal inbouwdozen voor de hollewand: de UHW50-BW en de HWD50L-BW. In 2012 werden deze gevolgd door een brandwerende duodoos (DUO-UHW50-BW) en een brandwerende koppeldoos (UWH50-KS-BW) voor de hollewand. Voor holle systeemplafonds biedt Attema bovendien een brandwerende centraaldoos (CH75R-BW). In 2015 werd het assortiment opnieuw verder uitgebreid met een brandwerende doorvoer voor elektrokabels en -buizen (HDKB-BW). “Elke installateur heeft met dit assortiment een efficiënt antwoord op de brandwerendheidseisen ten aanzien van onder andere appartementencomplexen, hotels, zieken- en verzorgingshuizen, kantoorgebouwen en scholen. En via onze website is een projectdocument te downloaden waarop de installateur eenvoudig de projectadministratie kan uitvoeren en deze als één rapport kan overhandigen aan de gebruiker. Want ook dat gebeurt te weinig, terwijl het wel gewoon een verplichting is,” zegt Herssevoort tot besluit.

  • Een whitepaper met meer praktische informatie over de brandwerende producten van Attema en het installatieproces, kun je hier downloaden.
  • De Efectis rapporten kun je hier downloaden.

    Voor meer informatie verwijzen wij u door naar Attema