Nieuwe normen brandveiligheid kabels

In overleg tussen CEN-Cenelec en de Europese Commissie is afgesproken dat de Europese norm EN 50575, de norm voor kabels die onder de CPR vallen, ingaat op 1 juli 2016. Na een overgangsjaar is deze vanaf 1 juli 2017 verplicht.

Elektrische leidingen voor vaste installaties in bouwwerken vallen onder de Construction Products Regulation (CPR) met betrekking tot hun gedrag bij brand. Alle kabelfabrikanten moeten een verklaring afgeven over het brandgedrag (CPR-classificatie) van producten en zij moeten deze classificatie vermelden als onderdeel van de CE-markering. Kabels worden geclassificeerd in verschillende (brand)klassen. In Nederland is hiervoor NEN 8012 opgesteld. Gebruikers moeten op basis van deze informatie in overeenstemming met NEN 8012 voor elke situatie de vereiste en meest geschikte producten kiezen.