Op de hoogte van NEN-EN 13501-1

Sinds oktober 2017 zijn de NEN 6065 en NEN 6066 vervangen door NEN-EN 13501-1. Toch is nog lang niet iedereen op de hoogte. Op vele websites en in productspecificaties wordt nog verwezen naar NEN 6065.

Gelukkig geeft het Bouwbesluit in artikel 2.80 uitsluitsel over hoe de oude brandklassen uit NEN 6065 vertaald kunnen worden naar NEN 13501-1. In de onderstaande tabel staat het overzichtelijk op een rij. In de vaart der volkeren is ook de NEN 6066 opgegaan in de NEN-EN 13501-1. Het bouwbesluit geeft daarvoor aan dat bij een rookproductie met een rookdichtheid van ten hoogste 10 m-1 of 5,4-1 die is vastgesteld volgens NEN 6066 mag worden uitgegaan van rookklasse S2 volgens NEN-EN 13501-1.