Stroomlijnen wildgroei brandblusnormen

Het Nederlands Normalisatie-instituut (NEN) en het CCV gaan samenwerken om de wildgroei in normen en regels voor brandblusinstallaties aan te pakken. Daartoe hebben beide partijen een convenant voor een periode van drie jaar afgesloten.

De samenwerking moet ertoe leiden dat het in de praktijk gemakkelijker wordt om kwalitatief goede brandblusinstallaties te ontwerpen, aan te leggen en te onderhouden. Zo worden duidelijke normen en voorschriften opgesteld die beter aansluiten bij de praktijk en waarin de markt rechtstreeks inbreng heeft. En die werkbaar zijn in het hele proces, van ontwerp tot installatie, tegen de laagst mogelijke kosten.