In 2017 meer duurzame energie opgewekt dan ooit

In 2017 werd in Nederland meer duurzaam geproduceerde elektriciteit geleverd dan het jaar ervoor. De productie van zonne-energie steeg op jaarbasis met 40 procent. Windmolens leverden een derde meer energie op blijkt uit jaarcijfers van energieopwek.nl.

Energieopwek.nl is een initiatief ontstaan van het Energieakkoord in samenwerking met EnTranCe, Tennet, Gasunie en Netbeheer Nederland. Circa 10 procent van alle opgewekte elektriciteit in Nederland is duurzaam. Naast wind en zon, wordt ook biogas gebruikt. Het gebruik van laatstgenoemde energiebron steeg niet. Zonnepanelen zorgden in 2017 voor 2,1 terawattuur aan elektriciteit. Windmolevens waren verantwoordelijk voor 10,9 terawattuur en biogas leverde voor 3 terawattuur.