Akzo Nobel en GasUnie willen overstap van aardgas naar groene waterstof

Akzo Nobel en GasUnie willen bijdragen aan de overschakeling van aardgas naar groene waterstof. Met een 20 MW power-to-gas installatie op duurzame energie is het plan om  het Chemie Park Delfzijl van groene waterstof te voorzien. Deze installatie moet jaarlijks elektriciteit uit hernieuwbare bronnen omzetten in 3 kiloton groene waterstof  (30 miljoen m3).

In deze nog te bouwen 20 MW ‘power to gas’-installatie moet water gesplitst worden in water- en zuurstof. Het doel is om een capaciteit van 1 megawatt te verkrijgen. Uiteindelijk willen Akzo Nobel en GasUnie onderzoek doen naar de mogelijkheden om die capaciteit te verhonderdvoudigen. Als Nederland aan de klimaatdoelstellingen wil voldoen, moet het in 2030 over voldoende waterstof beschikken. De ruim 800.000 ton waterstof die de Nederlandse industrie jaarlijks gebruikt, wint men voornamelijk uit aardgas. “De vervanging hiervan door duurzaam geproduceerde waterstof verlaagt de CO2-uitstoot met 7 miljoen ton, maar de echte potentie zit in de grootschalige productie als basis voor groene chemie,” stelt directeur Energie Marcel Galjee van AkzoNobel Specialty Chemicals.