Drijvende zonnepanelen op de Slufter

Texel4Trading en Wattco hebben hun drijvende zonnepanelen geïnstalleerd op de Slufter, het depot voor verontreinigde baggerspecie op de Maasvlakte. De komende weken zullen Sunprojects en Sunfloat ook hun zonnepanelen daar installeren.

Zij zijn de vier bouwers van drijvende zonnesystemen in het Nationaal Consortium Zon op Water, waarin meer dan dertig partijen vertegenwoordigd zijn. De proef moet aantonen dat de toepassing van drijvende zonnesystemen technisch en economisch haalbaar is op wateren met ruige condities zoals op de Slufter. Een belangrijke stap op weg naar het grootste drijvende zonne-energiepark in Europa.

De Slufter is een depot voor verontreinigd sediment van circa 250 hectare op de Maasvlakte. Vanwege de uiterst westelijke ligging van baggerdepot bevindt de Slufter zich op een van de meest zonrijke plekken in Nederland. Het is een ideale plaats voor de opwekking van zonne-energie. Maar de constructie moet wel bestand zijn tegen de elementen.

Naar inschatting kunnen op de Slufter zo’n 500.000 zonnepanelen geplaatst worden, met een vermogen van meer dan 100 MWp. Dit is gelijk aan duurzaam opgewekte stroom voor circa 30.000 huishoudens. Zo’n grootschalig drijvend zonnepark op de Slufter, wordt dan het grootste drijvende zonnepark van Nederland en Europa.