Energetisch optimaliseren van 200 Rijksgebouwen

Sinds 2016 is het Rijksvastgoedbedrijf verantwoordelijk voor de energierekening van alle rijkskantoren. Door het toepassen van energiemanagement wil het Rijksvastgoedbedrijf energiekosten besparen en het milieu minder belasten van 200 gebouwen.

Het Rijksvastgoedbedrijf en Unica Ecopower hebben hiertoe een overeenkomst gesloten om voor deze 200 gebouwen onnodig energieverbruik tijdig te signaleren, op grond waarvan het Rijksvastgoedbedrijf corrigerende maatregelen kan treffen. Door een slimme en doelmatige uitvoering van energiemanagement bespaart het Rijk op energiekosten en draagt zij bij aan verdere CO2-reductie.

Energiemanagement software is dankzij de verregaande automatisering in combinatie met telemetrische energiemeters steeds efficiënter en effectiever in te zetten voor grote vastgoedportefeuilles. Het Rijk maakt hier reeds enkele jaren gebruik van. Dankzij de beschikbaarheid van deze automatisering zijn de basiskosten voor energiemanagement laag gedurende een langjarig traject, ontstaat er inzicht om op locatie gericht onderzoek te kunnen uitvoeren naar vaststelling van verbetermaatregelen en kunnen relatief snel besparingsresultaten worden behaald.