Friesland steekt 127 miljoen in windpark IJsselmeer

De provincie Friesland is bereid financieel te participeren in het toekomstige Windpark Fryslân in het IJsselmeer. Er wordt maximaal 127 miljoen euro krediet beschikbaar gesteld.

De provincie wil dat in 2025 een kwart van de benodigde energie in Friesland zonder fossiele brandstoffen wordt opgewekt. Door mee te investeren in het windpark kan het college de belangen van de inwoners van Friesland beter waarborgen. Daar staat tegenover dat de provincie wel zeggenschap moet krijgen en de investering voldoende rendement moet opleveren. De eventuele opbrengsten kunnen dan gedeeltelijk beschikbaar worden gesteld voor Friese dorpen met duurzame ambities, zo is het doel. Verder wordt bekeken of met de revenuen de toerisme-economie in streken die last hebben van windmolens versterkt kan worden.