Geen leges meer voor zonnepalen

Wie in Amsterdam zonnepanelen wil installeren, hoeft sinds 1 januari 2017 geen leges meer te betalen. Wethouder Duurzaamheid Abdeluheb Choho wil hiermee zonne-energieprojecten in de stad een extra stimulans geven. Ook zijn de regels rondom plaatsing versoepeld en vereenvoudigd.

In de meeste gevallen is installatie van zonnepanelen vergunningsvrij. In een beschermd stadsgezicht, op monumenten of bij de aanleg van zonneweides moet echter wel een vergunning worden aangevraagd. Wethouder Choho: “De leges daarvan kunnen oplopen tot duizenden euro’s, afhankelijk van de bouwsom. Dat kan de financiële haalbaarheid van deze initiatieven in gevaar brengen. Ik denk daarom dat door het afschaffen van leges het aantal zonneprojecten toeneemt.”

Ook van de versoepeling van de regels voor beschermd stadsgezicht en monumenten zal een stimulerende werking uitgaan. Onder meer is de regel geschrapt dat slechts 30% van het dak mag worden belegd met zonnepanelen. Verder is duidelijker en concreter aangegeven wat toegestaan is. Dat maakt toetsing eenvoudiger, waardoor de gemeente aanvragen sneller en soepeler kan afhandelen.