Grootste Haagse zonnepark dit voorjaar klaar

In Den Haag is gestart met de aanleg van het grootste zonneproject voor Haagse begrippen tot dusver. Het eerste deel van zonnepark ‘t Oor Loolaan in Bezuidenhout is dit voorjaar klaar voor aansluiting op het elektriciteitsnet. Het zonnepark voegt met een opbrengst van 2 MW aan stroom ongeveer 15% toe aan de zonne-energie die in totaal in Den Haag wordt opgewekt.

Het opgeteld vermogen vanuit zonnepanelen nam in 2017 in Den Haag al met ongeveer 50% toe tot ongeveer 14,5 MW. De meeste zonnepanelen liggen op daken van particulieren, daarnaast zijn in 2017 grote projecten gerealiseerd (Dunea en Uithof). Ook heeft het bewonersinitiatief Buurtenergie Statenkwartier 250 zonnepanelen geplaatst op het World Forum.

Zonnepark ‘t Oor ligt tussen twee spoorverbindingen in. Ten zuiden van het fietspad dat door het gebied loopt, bouwt Energie van Hollandsche bodem een installatie met 5.719 zonnepanelen die jaarlijks bijna 1,5 miljoen kWh stroom gaan leveren. Dat is vergelijkbaar met het verbruik van 500 huishoudens. Ten noorden van het fietspad is een eco-zonnepark in voorbereiding. Dit is een initiatief van Helena Sustainable Solutions in samenwerking met Energie van Hollandsche bodem. Beide zonneparken gaan in totaal 2 MWh aan stroom produceren.