Grootste windmolenpark van Nederland levert 600 MW

Met de opening van Windpark Gemini heeft Nederland officieel een van ‘s werelds grootste windparken op zee binnen zijn grenzen. De 150 turbines, die 85 kilometer uit de kust bij Groningen staan, leveren stroom aan 785.000 huishoudens. Het park heeft een oppervlakte van 68 vierkante kilometer.

Met de bouw van het windpark, dat al enkele weken operationeel is, is een bedrag van 2,8 miljard euro gemoeid. De energieproductie van het park zorgt voor een CO2-reductie van 1,25 miljoen ton. Het windpark brengt Nederland weer iets dichter bij de afspraken uit het klimaatakkoord om in 2020 14 procent duurzame energie te produceren. De huidige drie windparken op de Noordzee leveren gezamenlijk 360 megawatt, Gemini levert maar liefst 600 megawatt. De komende jaren zullen er nog vijf grote windparken gebouwd worden op zee.