Grote kans op zonne-energierecord dit jaar

Nederland staat aan de vooravond van een ongekend hoge productie van zonne-energie, zo bericht Techniek Nederland. Al moet het weer dan wel even meewerken. In Nederland is inmiddels 14% van de elektriciteitsproductie afkomstig van zonnestroom. Ons land is daarmee koploper in Europa op het gebied van zonne-energie en staat mondiaal op een derde plaats.

Binnen Europa heeft Nederland het grootste aandeel zonne-energie in de totale elektriciteitsproductie. Griekenland en Hongarije volgen op gepaste afstand. Wereldwijd heeft zonne-energie alleen in Jordanië en Chili een nóg groter aandeel. In Nederland liggen inmiddels op ruim twee miljoen woningen zonnepanelen, maar daarmee zijn de mogelijkheden nog lang niet uitgeput. Met name de daken van bedrijfsgebouwen bieden nog enorme kansen om de productie van duurzame elektriciteit de komende jaren verder op te voeren.

Techniek Nederland juicht de groei van zonne-energie toe, maar vindt ook dat er snel méér capaciteit nodig is voor het lokaal opslaan van elektriciteit. Gebeurt dat niet, dan zal de capaciteit van het elektriciteitsnet binnenkort te klein blijken. (via Techniek Nederland)