Handboek zonne-energie vernieuwd

Het Handboek Zonne-energie is vernieuwd. De eerste versie uit 2006 is flink herschreven. Het boek loopt nu volgens zijn makers weer in gelijke pas met de ontwikkelingen in techniek en regelgeving.

Het handboek is in feite een doe-boek voor beslissers, ontwerpers, installateurs en beheerders die te maken hebben met zonne-energiesystemen. Via duidelijke processtappen krijgt men praktische informatie over de handelingen en de geldende voorschriften en regelgeving. De inhoud is op diverse fronten aangepast volgens de Europese Richtlijn Energieprestatie Gebouwen (EPBD), de regelgeving in het kader van Eco-design, VRL, NPR 6708 en BLR 4708, en op het gebied van brandveiligheid, in samenspraak met Brandweer Nederland.

Het handboek bevat alle informatie die nodig is voor de certificering van installateurs in het kader van de Europese Richtlijn Hernieuwbare Energie (RES). Voor opdrachtgevers wordt die certificering steeds meer een handvat voor kwaliteit. Installateurs kunnen zich met die certificering onderscheiden. De vernieuwde editie is beoordeeld door Holland Solar, Uneto-VNI, TVVL, Vereniging Het Hellend Dak en andere brancheorganisaties. De update is financieel mede mogelijk gemaakt door OTIB, RVOnl, Uneto-VNI en TVVL.