Hulp bij verlichting

Verlichting is al jaren aan een enorme verandering onderhevig. Intussen zijn we allemaal wel gewend aan LED-verlichting, maar ook daarin bestaat geen uniformiteit en gaan de ontwikkelingen zowaar nog harder. Reden voor SLV Nederland om een online platform voor de elektrotechnisch installateur in het leven te roepen om op een informatieve manier alle topics rondom LED-verlichting te verduidelijken. 

Het platform ‘hulpbijverlichting.nl‘ is opgericht vanwege een groeiende behoefte aan kennis bij de elektrotechnisch installateur, zegt Clim de Boer van SLV Nederland. “We willen de installateur een aantal handreikingen doen op het gebied van het opstellen van lichtplannen, lichtberekeningen, het werken met slimme LED-verlichting (Human Centric Lighting), enz. Dat doen we onder meer door kennis te delen via podcasts, blogs en animaties, maar ook door actuele voorbeelden en referenties te tonen. Daarnaast stellen we een aantal online tools ter beschikking via het platform om onder meer de beoogde energiebesparing en ROI te berekenen van LED-verlichting, zodanig dat de installateur dat kan voorleggen aan zijn opdrachtgever.”

Het vervangen van conventionele verlichting door LED-verlichting gaat verder dan alleen het monteren van een spotje of plafonnière, stelt De Boer. “We hebben een checklist samengesteld met alle info die van belang is om de vervangingsopgave in goede banen te leiden. Elke week snijden we op het platform één of meerdere thema’s aan die te maken hebben met verlichting. Dat varieert van het maken van een lichtplan tot het werken met slimme verlichting, gevisualiseerd door beelden en animaties. Installateurs kunnen ook zelf een vraag of probleemstelling indienen die we vervolgens behandelen en delen op het platform. Het platform fungeert dus in feite als een uitgebreide kennisbank maar is tegelijk ook een inspiratiebron. De online tools tot slot vergemakkelijken het dagelijks leven van de elektrotechnisch installateur.”

Het platform ‘hulpbijverlichting.nl‘ staat sinds 1 januari dit jaar live. De eerste reacties zijn volgens De Boer al uiterst positief. “Het is echt een informatief platform, zonder commercieel karakter. Doel is om installateurs mee te nemen in de wereld van verlichting, die wezenlijk anders is dan tien jaar geleden en ook voortdurend aan verandering onderhevig is. Natuurlijk is het voor SLV Nederland wel een mooi middel om te zien wat er leeft in de branche en waar behoefte aan is, om daarop in te spelen met de ontwikkeling van de juiste producten.”

 

Voor meer informatie verwijzen wij u door naar het platform hulpbijverlichtingMeer informatie