Importheffing op Chinese zonnepanelen afschaffen

De importheffing op zonnepanelen uit onder meer China levert de Europese solar-industrie niets op. Ondanks de maatregel is de productie van zonnepanelen in Europa de afgelopen vijf jaar afgenomen. UNETO-VNI wil daarom dat de Europese Commissie de importheffing uiterlijk op 3 september beëindigt.

De ondernemersorganisatie voor de installatiebranche wil zo de groei van het aantal zonnepanelen op de Europese daken verder stimuleren. Nederlandse installateurs hebben de afgelopen jaren steeds meer zonnepanelen geïnstalleerd, maar de importheffing vormde daarbij wel een belemmering. Voorzitter Doekle Terpstra van UNETO-VNI: “De groei had nog veel hoger kunnen uitvallen. Onderzoek van het Directoraat-generaal Justitie en Consumentenzaken (JUST) van de Europese Unie laat zien dat het schrappen van de importheffing 20 tot 30 procent extra afzet zal opleveren. Die groei hebben we hard nodig om de doelen van het Klimaatakkoord te halen.”