Kabinet wil capaciteit windenergie op zee verdubbelen

Het kabinet wil de capaciteit voor windenergie op zee de komende jaren grofweg verdubbelen. Er worden gebieden op de Noordzee aangewezen waar extra windparken gebouwd worden met een capaciteit van in totaal 10,7 gigawatt, genoeg om miljoenen huishoudens van groene stroom te voorzien.

Een definitief besluit moet nog worden genomen. Maar klimaat- en energieminister Rob Jetten wijst er voorafgaand aan de ministerraad op dat al in het coalitieakkoord is afgesproken dat de komende jaren veel meer windmolens op zee worden gebouwd. “Daar ligt echt de toekomst voor de duurzame energieproductie in Nederland.”

De extra capaciteit zal volgens Haagse bronnen waarschijnlijk grotendeels worden ingezet om de industrie te helpen verduurzamen. Met de opgewekte stroom kan groene waterstof worden geproduceerd. Onder het vorige kabinet is al besloten daar de komende jaren fors in te investeren. (via ANP)