LionLink: nieuwe elektriciteitsverbinding tussen NL en VK

Nederland en het Verenigd Koninkrijk kondigden tijdens de Noordzeetop een nieuwe elektriciteitsverbinding tussen de twee landen aan, waaraan voor het eerst ook een Nederlands offshore windpark direct wordt gekoppeld.

De onderzeese kabel, LionLink, met een lengte van circa 250 kilometer moet rond 2030 2 miljoen huishoudens van stroom kunnen voorzien. De nieuwe gelijkstroomkabel wordt ontwikkeld door landelijk netbeheerder TenneT en het Britse National Grid. LionLink kan volgens klimaatminister Rob Jetten bijna 2 gigawatt aan elektriciteit leveren aan beide landen, “genoeg om 2 miljoen huishoudens van stroom te voorzien”. De nieuwe verbinding is ook bedoeld om de CO2-uitstoot te verminderen, verhoogt de energie-onafhankelijkheid in Europa en vergroot de leveringszekerheid.

“Als er bijvoorbeeld een overschot aan windenergie is, kan dit onmiddellijk gedeeld worden met landen met een stroomtekort en vice versa”, aldus Jetten. Het koppelen van windparken op zee via de eerste grensoverschrijdende gelijkstroomkabel van deze omvang is een nieuwe stap naar een geïntegreerd netwerk op zee in de Noordzee. Nederland wil in 2030 circa 21 gigawatt aan windenergie op zee hebben gerealiseerd en onderzoekt of 50 GW in 2040 en 72 GW in 2050 haalbaar zijn, ook gezien de fysieke ruimte en ecologische impact. (via ANP)