Maatregel tegen vogelsterfte door windturbines

De Eerste Kamer wil dat windturbines op zee voortaan ten minste één zwart rotorblad krijgen om vogelsterfte tegen te gaan. Het kabinet moet bij het aanbesteden van windmolenparken op zee alleen in zee gaan met bedrijven die per windturbine ten minste één rotorblad zwart kleuren, aldus de Eerste Kamer.

Het wetsvoorstel Ondersteunen opgave windenergie op zee werd dinsdag door de Eerste Kamer aangenomen. Het wetsvoorstel wijzigt de Wet windenergie op zee voor het ondersteunen van de opgave in het kader van de klimaatdoelstellingen om windenergie op zee te realiseren. De procedures voor de vergunningverlening worden uitgebreid en aangepast omdat windenergie op zee steeds minder of geen subsidie meer nodig heeft.