Netbeheerder gebruikt voor het eerst ‘vluchtstrook’

Voor het eerst heeft netbeheerder Liander de ‘vluchtstrook’ in het stroomnet aangesproken om klanten van stroom te kunnen voorzien. Het gaat om een aansluiting die normaal alleen bij storingen wordt gebruikt, voor een datacenter in de Haarlemmermeer.

Het elektriciteitsnet is ‘redundant’ aangelegd. Concreet betekent dit dat er extra kabels en installaties aanwezig zijn. Bij een storing kan het elektriciteitstransport dan sneller worden hersteld. Ook is onderhoud aan het elektriciteitsnet mogelijk zonder dat grote groepen klanten zonder elektriciteit komen te zitten. Dat dubbel aanleggen kun je zien als een extra rijbaan die gebruikt kan worden tijdens file.

Normaal gesproken wordt die ‘vluchtstrook’ niet aangesproken, het is immers een reserve. Netbeheerder Liander noemt het dan ook een ‘absolute noodmaatregel’ die nodig is omdat het stroomnet anders tekort zou schieten.