NHL Hogeschool opent zonnedak

De NHL Hogeschool heeft haar eigen zonnepark en is daarmee de eerste hogeschool in het Noorden die op deze schaal eigen zonne-energie opwekt.

Met het dak vol zonnepanelen kan de hogeschool een substantieel deel van haar elektrische verbruik voortaan zelf opwekken. Bovendien zal het dak als katalysator dienen voor diverse onderwijs- en onderzoeksmogelijkheden. Op een groot projectiescherm is direct inzichtelijk wat de actuele opbrengst van het zonnedak is.