Nieuw ISSO-Kleintje over Power Quality en EMC

Gebouwen en bedrijfsprocessen zijn steeds meer all electric. Elektrische energie is dan ook de levensader van handel, dienstverlening en industrie. Toch is de term Power Quality, ofwel stroom- en spanningskwaliteit, voor veel mensen een relatief onbekend begrip. Het nieuwe ISSO-Kleintje Power Quality en EMC legt uit wat Power Quality (PQ) is, wat het belang ervan is en hoe we het kunnen verbeteren.

LED verlichting, zonnepanelen en laadpalen: voorbeelden van technieken die bedrijven steeds vaker aanschaffen. Naast alle voordelen van deze installaties, kleven daar ook nadelen aan. De moderne elektronica kan de elektriciteitsvoorziening ‘vervuilen’. Kortom, de kwaliteit van de netspanning verslechtert terwijl de apparatuur juist gevoeliger wordt voor de kwaliteit van de netspanning. Dat zorgt voor het verkorten van de levensduur van apparaten en het beïnvloedt hun efficiëntie en functionaliteit. Gevolg: flikkerende verlichting, slecht werkende airco’s en computers die vaker crashen. Soms vallen bedrijfsprocessen zelfs helemaal stil. Deze problematiek, samengevat in het woord Power Quality, leidt tot hoge kosten bij bedrijven, kantoren en industrieën. In Europa wordt de schade jaarlijks op 150 miljard euro geschat.

Het nieuwe ISSO-Kleintje Power Quality en EMC biedt installateurs, ontwerpers en gebouwbeheerders on-the-job een antwoord op praktisch elk voorkomend PQ-vraagstuk. Het legt uit wat PQ is, wat het belang is van een goede power quality, waardoor deze wordt beïnvloed en hoe de power quality kan worden verbeterd. Hierbij wordt dieper ingegaan op zowel het gebied van technische interpretatie, als ook de begrippen en normeringen rond dit onderwerp. Het handboekje behandelt ook EMC, Elektromagnetische Compatibiliteit, en het noemt welke storingen daarbij ontstaan en hoe we die kunnen beperken en oplossen.