Oproep: meld je aan als lid voor de VEI

Wil je een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van jouw sector, met de focus op de lidbedrijven die werkzaam zijn in de elektrotechniek? Vind je het leuk om de kansen en verbetermogelijkheden die je in deze branche ziet met collega’s te delen en samen meerwaarde te creëren voor al onze leden? Dan is commissielid Elektrotechnische Installaties wat voor jou!

De Vakcommissie Elektrotechnische Installaties (VEI) werkt vanuit de missie van Techniek Nederland en richt zich op alle directeuren en (midden) managers van onze lidbedrijven in de elektrotechniek. De vakcommissie beschouwt de ontwikkelingen in de branche en daarbuiten, peilt de behoeften van de achterban, legt verbanden en ontwikkelt een visie. Vervolgens wordt dat omgezet in doelstellingen en concrete producten, diensten en activiteiten. Daarbij wordt samengewerkt met de professionals van de vereniging. De vakgroep legt verantwoording af aan het Bestuur. Het Bestuur legt vervolgens verantwoording af aan het hoogste verenigingsorgaan: de Ledenraad.

Op dit moment zouden we graag in contact komen met leden die werkzaam zijn in de (projectmatige) nieuwbouw van woningen en leden die kennis hebben van Energie opslag. Voor de samenstelling van de commissie zou het prettig zijn als je het Klein Bedrijf of onderkant middenbedrijf vertegenwoordigt. Klik hier voor meer informatie over het profiel van commissielid Elektrotechnische Installaties. (via Techniek Nederland)