Paneelbouw in de energietransitie: energie-eilanden, micro-grids en monitoring

Met het oog op de energietransitie worden bestaande elektrotechnische installaties in rap tempo aangepast en uitgebreid. Paneelbouwer Elektro Internationaal ziet dan ook een exponentiële stijging in aanvragen van energieditributiepanelen om de ‘nieuwe wereld’ op de ‘oude wereld’ te laten aansluiten. Een gesprek met service-coördinator André de Widt en lead engineer John Berkhof over de vele uitdagingen en de verbreding van het speelveld door de verregaande elektrificering bij bedrijven en nieuwe inzichten.

Bedrijven die willen verduurzamen beginnen meestal met het plaatsen van zonnepanelen en het inrichten van een infrastructuur met laadpalen, weet André inmiddels uit ervaring. “Dat lijkt heel eenvoudig, maar je praat over vermogens waar de installatie initieel niet op ontworpen en uitgelegd is. Wij worden dan vaak ingeschakeld voor advies om de energiehuishouding toekomstbestendig te maken, want alles valt of staat immers met de verdeelkast. En daar ligt al meer dan veertig jaar onze expertise.”

Veiligheid
Veiligheid vormt bij de energietransitie ‘ineens’ ook een belangrijk thema. “Dat komt vooral door een toename in het aantal voedingsbronnen, waaronder peakshaving, UPS, generatoren, PV, etc.”, zegt André. “Er wordt van alles aan elkaar geknoopt, waarbij vermogens serieus oplopen. Als je niet oplet, kunnen de opgetelde stromen zomaar een brand veroorzaken. Om nog maar te zwijgen over de warmteontwikkeling die kan optreden in een paneel als bijvoorbeeld 10 uur lang de zon staat te bakken op de PV-installatie. Gelijktijdigheden zijn veel hoger geworden. Daar moeten panelen op worden uitgelegd. Laat dat maar aan ons over.” Elektro Internationaal focust zich ook op kennis delen en informeren van de installateur over de werking van systemen. “De tijd dat wanneer je de hoofdschakelaar omzet, alles spanningsloos is, ligt al even achter ons. Helaas is de installateur van dienst daar niet altijd van op de hoogte”, weet André.

Energie-eiland
Los van al die mooie ontwikkelingen, komen we nog altijd energie te kort in Nederland. “Als gevolg van de netcongestie kunnen aansluitingen bijvoorbeeld vooralsnog niet vergroot worden. Dat remt de verduurzamingsoperatie bij veel bedrijven af”, aldus John. “Wat we zien is dat er initiatieven ontstaan van tijdelijke voorzieningen, zoals een energie-eiland in de vorm van een container met een transformator, UPS en batterijpakket. Onze toegevoegde waarde zit hem dan in het realiseren van de verdeelinrichting voor zo’n energie-eiland. Een nieuw concept waar we onze expertise graag voor inzetten om de energietransitie niet te laten stagneren.”

Gelijkstroom
In de slipstream van de energietransitie volgen ook de ontwikkelingen rond gelijkstroom elkaar in rap tempo op. In bestaande gebouwen wordt gelijkstroom (DC) uit de zonnepanelen omgezet naar wisselstroom (AC) in het pand om vervolgens via talloze adapters en omvormers er weer DC van te maken voor de aansturing van alle elektrische apparatuur. “We zien dat de markt voor DC-panelen groeit, doordat inzichten veranderen. Op dit moment hebben we panelen staan in een pilotproject bij a.s.r. met een groot laadplein, waarbij de laadinfrastructuur op DC is uitgelegd”, zegt John. “Dat leidt tot enorme besparingen alleen al op omvormers. Bovendien is er met DC minder verlies en kan er meer vermogen over dunnere kabels. Tijdens de pilot wordt meteen onderzoek gedaan naar en oplossingen bedacht voor zogenaamde ‘lekstromen’ van DC, die een corrosief effect kunnen hebben op omliggende materialen. Behalve bij a.s.r. hebben we met onze DC-panelen een bijdrage geleverd aan een ecodorp, een dorp van twaalf tiny houses op een DC-microgrid met zonnepanelen en accu’s. Ze zijn compleet zelfvoorzienend.”

Elektro Internationaal is dus op allerhande manieren actief in de energietransitie. Monitoring is daarbij cruciaal. “Er gaat hier geen verdeler meer de deur uit zonder een kWh-meter”, zegt André. “Sterker nog, boven een bepaald vermogen is het sinds dit jaar bij wet verplicht om je energieverbruik inzichtelijk te hebben. Alles moet bemeterd worden. En dat is mooi, want op basis van die data kun je gericht stappen ondernemen om het energieverbruik te reduceren.” En om grootverbruikers slim aan te sturen, vult John aan. “Met intelligente componenten op onze verdelers in combinatie met een energiemanagementsysteem wordt een optimale verdeling gemaakt in het ampèrage dat gaat lopen op een bepaald moment, zodat niets wordt verspild. Ook dat is essentieel in de energietransitie.”

 

Voor meer informatie over Elektro Internationaal Meer informatie