Recordproductie energiecentrales

De Nederlandse elektriciteitscentrales hebben vorig jaar een recordhoeveelheid steenkool verbruikt. Er ging bijna een derde meer kolen doorheen dan in 2014, zo meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. In totaal steeg de productie van elektriciteitscentrales met 7 procent.

De toename ging grotendeels naar het buitenland. Het binnenlands elektriciteitsverbruik veranderde in 2015 nauwelijks. Door de lagere kolenprijs konden de centrales goedkoper stroom produceren. Vanwege hun impact op het milieu zijn de kolencentrales veel mensen echter een doorn in het oog.

Daarom zijn in het Enenergieakkoord afspraken gemaakt die ertoe moeten leiden dat de oudere kolencentrales uiterlijk in 2017 uit gebruik genomen zijn. Het gaat hierbij in totaal om 2,7 gigawatt. Eind vorig jaar was 1,7 gigawatt hiervan al gesloten.

In 2015 werd 13,7 miljard kilowattuur elektriciteit opgewekt uit biomassa, zonne- en windenergie en waterkracht. Dit was zeventien procent meer dan in 2014 en komt overeen met ongeveer 12,5 procent van de totale elektriciteitsproductie in Nederland. De inzet van aardgas daalde met twaalf procent.