‘Sociale module’ in laadpaal voor auto’s voorkomt stroomstoringen

Met de grote toename van het aantal elektrische auto’s, stijgt ook de belasting van het stroomnet. Om te voorkomen dat stroomstoringen gaan ontstaan doordat te veel auto’s in een wijk tegelijkertijd staan op te laden, heeft kennis- en innovatiecentrum ElaadNL nieuwe technieken ontwikkeld die de laadpalen “sociaal maken”. Via een draadloze verbinding krijgen ze signalen, die aangeven of ze meer of minder vermogen moeten leveren.

“Omdat een moderne elektrische auto een piekvermogen heeft dat gelijk staat aan dat van tien huishoudens, kan het hard gaan,” schetst ElaadNL het probleem. Omdat het elektriciteitsnet niet overal op zulke pieken is berekend, kan overbelasting ontstaan. Zeker wanneer op termijn hele straten volstaan met ladende elektrische auto’s. Met een “sociale module” kunnen problemen worden vermeden.

In een van de systemen meet een transformator de belasting van het lokale stroomnet. Wanneer die te hoog dreigt te worden, gaat na een signaal de laadsnelheid van de palen omlaag of wordt het laden van sommige auto’s gepauzeerd. Een ander systeem dat ElaadNL dinsdag onthult, stuur de palen aan via de cloud. Daarbij wordt gebruikgemaakt van de slimme meter die in de palen zit.

De systemen zijn vooral bedoeld als vangnet. Directeur Onoph Caron van ElaadNL zegt dat voor het toepassen van dit soort nieuwe technologie nog geen regelingen bestaan. “Ik vermoed dat de meeste mensen liever hebben dat de netbeheerder als het echt spannend wordt het laden van auto’s wat kan sturen, dan dat de stroom vaker uit gaat vallen. Maar formeel is daar nog niks voor geregeld.”