Stabiel elektriciteitsnetwerk dankzij elektrische auto

Foto: BMW

Elektriciteitstransporteur TenneT en The New Motion – Europees marktleider op het gebied van laadoplossingen voor elektrische auto’s – gaan dit jaar duizenden elektrische auto’s inzetten om bij te dragen aan de stabiliteit van het elektriciteitsnet.

De stabiliteit van het elektriciteitsnet is belangrijk om storingen of uitval van elektriciteit te voorkomen. Het is de taak van TenneT te zorgen voor een stabiele frequentie van het elektriciteitsnet. Hiervoor moet het aanbod van elektriciteit exact overeenkomen met de vraag. Op elk moment, real time, moet ervoor gezorgd worden dat er geen overschotten of tekorten ontstaan.

De toename van elektriciteit uit duurzame bronnen als wind en zon zorgen ervoor dat er vaker moet worden bijgestuurd, zodat het elektriciteitsnet in balans blijft. Tegelijkertijd vraagt de groei van groene stroom om nieuwe oplossingen om fluctuaties in het elektriciteitsnet op te kunnen vangen.

Door al deze ontwikkelingen zullen er momenten komen waarop er nauwelijks meer centrales draaien, zegt Ben Voorhorst, operationeel directeur van TenneT. “Juist dan is er flexibiliteit nodig om fluctuaties op te vangen. Partijen als The New Motion, die al die grote aantallen kleine vermogens in batterijen van elektrische auto’s kunnen samenvoegen tot een volume dat een zinvolle bijdrage kan leveren aan de stabiliteit, spelen daarin in de visie van TenneT een belangrijke rol.”