Subsidie zonnepanelen verlengd tot 2023

De subsidieregeling voor zonnepanelen wordt door het kabinet met drie jaar verlengd. Dit betekent dat eigenaren van zonnepanelen nog tot 2023 de stroom die ze zelf opwekken en terugleveren aan het elektriciteitsnet volledig mogen aftrekken van hun eigen energieverbruik.

Aanvankelijk zou de zogeheten salderingsregeling vanaf 2020 worden afgebouwd. Dit gebeurt nu dus drie jaar later. Burgers en mkb-bedrijven die al zonnepanelen op het dak hebben liggen, of nog gaan leggen, profiteren hierdoor langer van korting op de energierekening. Volgens het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) betekent dit dat de investering in zonnepanelen die tot en met deze kabinetsperiode wordt gedaan in gemiddeld zeven jaar kan worden terugverdiend.

Het is de bedoeling dat tussen 2023 en 2031 de subsidie stapsgewijs helemaal wordt afgebouwd. Eigenaren van zonnepanelen krijgen vanaf 2031 dan alleen nog de stroom die ze zelf hebben opgewekt en terug hebben geleverd vergoed door hun energieleverancier.