Totaalleverancier voor (niet-alledaagse) zwakstroomkabels

Al sinds 1934 produceert A. van der Hof Kabeltechniek een breed assortiment aan zwakstroomkabels voor allerlei doeleinden. Vanwege die decennialange kennis en ervaring gaat ook steeds meer aandacht uit naar kabels voor niet-alledaagse doeleinden. De productie van deze speciaalkabels neemt bij A. van der Hof Kabeltechniek een grote vlucht. Een gesprek met hoofd R&D Peter Konijn. Hij vertelt eveneens over de impact van de Construction Products Regulation (CPR) op de kabelkeuze.

In 1934 begon A. van der Hof Kabeltechniek al met de productie van signaalkabels, destijds nog op basis van lood, begint Konijn. “Dat tijdperk hebben we al lang achter ons gelaten. Tegenwoordig worden de zwakstroomkabels uit kunststoffen zoals PVC, polyethyleen, polyurethaan en de nieuwe generatie LSZH polymeren vervaardigd. Ze vinden hun weg in een groot aantal toepassingen, waaronder alarminstallaties, videobewakingssystemen, brandmeld- en ontruimingsinstallaties. Daarnaast produceren we kabels ten behoeve van de procesindustrie, zoals het aansturen van pompen, regelsystemen en ga zo verder. Daarnaast produceren we op klantspecificatie steeds meer speciaalkabels onder het mom van ‘u vraagt, wij draaien’. Het zijn kabels die niet standaard bij de groothandel te verkrijgen zijn. Dat segment groeit met de dag. Zo hebben we een speciaalkabel ontwikkeld voor het pulsvissen en zijn we betrokken bij de ontwikkeling van een applicatie die oude bommen op zee opspoort.”

Om het aantal slachtoffers als gevolg van brand in gebouwen terug te dringen, heeft de Europese Commissie de Construction Products Regulation (CPR) in het leven geroepen. De CPR heeft tot doel om risico’s tijdens brand in gebouwen te verminderen. “Kabels die van de ene ruimte naar de andere ruimte lopen, kunnen als een als brandend lont fungeren,” stelt Konijn.

Goed voor elkaar
“In het verleden werd alleen naar de brandpropagatie gekeken, maar de praktijk is natuurlijk veel complexer. Smeulen als gevolg van warmteontwikkeling kan zelfs leiden tot zelfontbranding. In de CPR wordt strenger gekeken naar hoeveel warmte of energie een brandend product toevoegt, wat de piekbijdrage is, welke schadelijke rookgassen vrijkomen en de intensiteit op de FIGRA index. Als een kabel gaat druppen en de brandende druppels vallen op de vloerbedekking eronder, ontstaat immers ook brand. Kortom, in de CPR worden alle facetten meegenomen om een kabel te classificeren. Wij kunnen met onze kabels aan al deze normeringen voldoen.”

Een gemiste kans van de nieuwe Europese CPR regelgeving is volgens Konijn dat de individuele landen zelf de invulling van de classificaties mogen geven afhankelijk van de toepassing. “In Nederland hebben we het goed voor elkaar en is uit de CPR de NEN 8012 ontstaan. Aan de hand van een risicograaf wordt afhankelijk van de toepassing de classificatie bepaald. Voor een gebouw met bedlegerige bewoners geldt bijvoorbeeld een strengere normering dan voor een eengezinswoning. Zoals gezegd kunnen we voor iedere toepassing de juiste zwakstroomkabel leveren. Ook op speciale verzoeken, die onmogelijk lijken, komen we in overleg met de klant vaak tot een oplossing,” zegt Peter Konijn tot besluit.


Voor meer informatie verwijzen wij u door naar A. van der Hof Meer informatie