Handreiking HVAC op scholen

De VO-raad, PO-Raad en Ruimte-OK hebben een handreiking gemaakt over het coronavirus en het gebruik van ventilatie, verwarming en koeling op scholen. Deze praktische handreiking helpt scholen te controleren of het ventilatiesysteem aan de door de RIVM en het Bouwbesluit gestelde richtlijnen voldoet. Installateurs en technisch dienstverleners krijgen steeds meer vragen over ventilatiesystemen op scholen. Het is daarom belangrijk om op de hoogte te zijn van de adviezen in deze Handreiking.

De ventilatie van ruimten moet voldoen aan het Bouwbesluit voor bestaande bouw (2012). Aanvullende ventilatie-eisen zijn volgens het RIVM niet nodig, omdat uit onderzoek niet blijkt dat aerosolen een relevante rol spelen bij de verspreiding van het coronavirus. Ook benadrukt het RIVM dat ventilatiesystemen geen rol lijken te hebben gespeeld in de pandemie. Wel is het belangrijk ruimten in de school regelmatig te luchten bijvoorbeeld door ramen en deuren open te zetten en recirculatie van lucht binnen een ruimte en luchtstromen van persoon naar persoon (door bijvoorbeeld zwenkventilatoren en mobiele airco’s) te voorkomen. Klik hier voor de Handreiking.