Duurzaam warmwater voor industrie en utiliteit

Verantwoord gebruik van fossiele brandstoffen is een belangrijk thema bij A.O. Smith. Het concern ontwikkelt, produceert en verkoopt warmwaterapplicaties voor grootverbruik, zoals hotels en sportcomplexen. Begin dit jaar is een nieuwe range warmtepompen geïntroduceerd die in hele korte tijd kunnen voorzien in een grote hoeveelheid warmtapwater van hoge temperatuur tot maar liefst 78°C.

A.O. Smith benadert de energietransitie op nuchtere manier. “De markt voor gasgestookte boilers is volop in beweging,” erkent Maikel Geerlings van A.O. Smith. “We zijn wereldwijd actief en vanuit Nederland hoofdverdeler voor Europa. We zien dat ieder land de energietransitie op zijn eigen manier aanvliegt en elk specifieke eisen stelt of beperkingen oplegt. Met onze veelzijdige productrange aan warmwatertoestellen kunnen we voor elke toepassing de beste en meest duurzame oplossing voorleggen. Dat kan elektrisch, gasgestookt of voor 100% hernieuwde energie zijn, maar in veel gevallen blijkt een hybride warmwateroplossing nog steeds een verstandigere keuze.”

Corona
Ieder land stelt dus bepaalde doelen en schept verwachtingen ten aanzien van de energietransitie. “En die wijzigen ook nog eens regelmatig,” stelt Geerlings terecht. “Werd in Nederland in 2018 nog resoluut gesteld dat we zo snel mogelijk van het gas af zouden moeten, anno 2020 zijn die inzichten alweer gewijzigd en ligt het iets genuanceerder. Alles elektrisch is nog niet haalbaar vanwege met name infrastructuur en levert niet in alle situaties een betere bijdrage aan het milieu. Het gedoseerd gebruik van gas in combinatie met allerhande duurzame technieken levert wél de juiste besparingen op. Ook economisch gezien, want aan de energietransitie hangt nu eenmaal een prijskaartje. We moeten niet vergeten dat door corona de investeringsbereidheid veranderd is.”

Bestaansrecht
Geerlings is van mening dat de gasinfrastructuur ook in de toekomst bestaansrecht heeft. “Er zullen drie manieren/platformen van energie opwekken langs elkaar blijven bestaan. Aardgas zal bijgemengd worden met waterstofgas of andere synthetische gassen. Ten tweede zijn er de warmtepompen die voor een deel voorzien in de behoefte, gecombineerd met wind- en zonne-energie. En tot slot de warmtenetten. Voor al deze methoden leveren wij nu al de juiste toestellen. We zullen een project niet invullen met een oversized warmtepomp om ook tijdens die enkele winterse dagen te kunnen verwarmen, maar combineren een kleinere warmtepomp met een ander toestel als naverwarmer, waardoor het systeemrendement stijgt en de benodigde investering lager wordt. We kunnen putten uit een brede range aan toestellen. Dat is onze sterke kant. Wij kunnen daardoor adviseren en warmwater systemen samenstellen die perfect passen bij de behoeften van onze klanten.”

Een investering in een duurzame installatie moet bovenal het juiste comfort en rendement opleveren, vindt Geerlings. “Wij kunnen alle bouwstenen leveren uit eigen ‘keuken’ voor een financieel en energetisch verantwoorde warmwatervoorziening.”

 

Voor meer informatie verwijzen wij u door naar A.O. SmithMeer informatie