Fabriek van de toekomst gasvrij

ENGIE is via BIC Utility BV voor de volgende 15 jaar technologie –en energiepartner voor de Brainport Industries Campus (BIC) te Eindhoven. Voor het eerste cluster op de BIC verzorgt ENGIE een eigen duurzame energiecentrale. ENGIE exploiteert gedurende 15 jaar via een DBFMO principe de duurzame energievoorziening voor alle BIC huurders zodat zij zich kunnen focussen op de corebusiness. Bovendien verzorgt ENGIE de nodige zeer specialistische installaties (utilities) ten behoeve van specifieke industriële productieprocessen.

Wie vanuit noordelijke richting Eindhoven binnenkomt, kan er niet omheen: daar verrijst een kenmerkend groen gebouw: cluster 1 van het Brainport Industries Campus (BIC), goed voor 65.000 m² aan vloeroppervlak en een contractwaarde van €20 miljoen. In opdracht van V.O.F. Brainport Industries Campus ontwikkelt en realiseert SDK Vastgoed het eerste cluster. De buitenwanden staan, maar binnen wordt nog hard gewerkt om het gebouw gereed te maken. BIC voorziet huisvesting voor een groot aantal bedrijven en organisaties uit de hightech toelever- en maakindustrie. ‘De Fabriek van de Toekomst’ is cruciaal in de ontwikkeling van Brainport Regio.

Optimale duurzaamheid én gasvrij
ENGIE heeft samen met het Energiefonds van de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM) BIC Utility BV opgericht. Binnen dit bedrijf verzorgt ENGIE primair alle utilities voor alle toekomstige huurders. Denk hierbij aan ‘reguliere’ voorzieningen als warmte -en koude, elektriciteit en water, maar ook aan meer specialistische diensten ten behoeve van productieprocessen zoals perslucht, demiwater, stikstof en vacuüm. Ook voorziet ENGIE het eerste cluster met ca. 8.800 nieuwste generatie zonnepanelen. Verder wordt, waar mogelijk, uitsluitend gebruikgemaakt van ledverlichting. Per huurder wordt een ‘Pay-per-use’ concept gehanteerd. Om de betrokkenheid van ENGIE te verankeren, huurt het als duurzame partner van de Brainport Industries Campus ruimte in de Fabriek van de Toekomst. Vleugels, Commercieel Directeur ENGIE Services Zuid: “Bij alles wat ENGIE en haar partners doen zijn duurzaamheid en innovatie de sleutelwoorden. Met deze werkwijze bewijzen we dat werken zonder gasaansluiting nu al kan want de BIC draait 100 procent gasvrij”.

Duurzame continuïteit en toekomst gewaarborgd
Om ervoor te zorgen dat de BIC niet alleen duurzaam is, maar ook duurzaam blijft, worden alle processen van de huurders binnen één tot twee jaar aan een nadere analyse onderworpen. Indien een bepaalde huurder bijvoorbeeld veel restwarmte genereert, dan kan deze warmte worden afgevangen en via het distributienetwerk van BIC bij een huurder worden ondergebracht die juist extra warmte nodig heeft. Hetzelfde geldt voor alle andere utilities die BIC Utility voor de huurders verzorgt. Op deze manier wordt de onderlinge verbondenheid van alle betrokken bedrijven nog slimmer en duurzamer. Omdat de continuïteit van levensbelang is voor huurders, wordt een hoge uptime gegarandeerd. Deze garantie kan worden waargemaakt omdat ENGIE altijd professionals klaar heeft staan voor onderhoud, beheer, kwaliteitscontrole en procesverbetering.