Normontwerp rookgasafvoer gepubliceerd

 

Recent is een normontwerp gepubliceerd voor de bepalingsmethode waarmee de brandveiligheid van rookgasafvoersystemen (schoorstenen) wordt bepaald. Deze norm is van belang voor installateurs, ontwerpers en inspecteurs van verbrandingstoestellen en rookgasafvoersystemen.

Nen 6062 ‘Bepaling van de brandveiligheid van rookgasafvoervoorzieningen – Algemeen’ is onderdeel van het normenpakket waarnaar het Bouwbesluit: 2012 verwijst.De belangrijkste wijzigingen die in dit normontwerp worden voorgesteld, hebben te maken met veegvastheid, eisen aan de aansluitleiding, relatie tussen verbrandingstoestel en de daarbij passende temperatuurklasse van het RGA-systeem, afstand tot brandbare materialen en minimale wanddikte. Commentaar op dit normontwerp kan tot 1 september 2017 worden ingediend via www.normontwerpen.nen.nl.