Richtlijnen recycling cv-ketels te streng

Het Adviescollege toetsing regeldruk (Actal) heeft de staatssecretaris van I&M geadviseerd cv-ketels niet meer onder de ‘Regeling afgedankte elektrische en elektronische apparatuur’ (AEEA-richtlijn) te laten vallen. Tenzij duidelijk wordt gemaakt waarom Nederland de richtlijn ook op cv-ketels toepast. In veel Europese landen geldt de AEEA-richtlijn niet voor de recycling van cv-ketels.

Leden van UNEO-VNI ervaren een sterk toegenomen regeldruk door het opleggen van (registratie)verplichtingen voor de verwerking van cv-ketels. Ook zouden er te weinig Waste Electric and Electronic Equipment Label of Excellence (Weeelabex) gecertificeerde verwerkers zijn waar de ketels, conform de nieuwe regelgeving, moeten worden aangeboden. UNETO-VNI heeft samen met VFK (FME) Actal geïnformeerd, waarna het adviescollege een onderzoek is gestart of deze signalen kloppen.