Veilige en gezonde ventilatie in scholen

Het belang van voldoende frisse lucht en goede ventilatie is nog nooit zo duidelijk aanwezig geweest als nu. Voor de renovatie van de openbare basisschool De Gezellehoek in Roosendaal is het WTU balansventilatiesysteem van Orcon toegepast. Bijzonder aan dit systeem is dat het risico op de verspreiding van ziekteverwekkers, zoals het coronavirus, door het verversen van de lucht in een ruimte wordt verkleind. Een goedwerkend ventilatiesysteem is effectief in het afvoeren van de aerosolen. Door het afzuigen van de besmette lucht wordt de kans op besmetting via de lucht verkleind.

Voor de renovatie van de basisschool in Roosendaal is gebruikgemaakt van warmteterugwinunits (WTU) van Orcon. Dit is een mechanisch ventilatiesysteem met een zeer hoge capaciteit (ruim boven de voorgeschreven Frisse Scholen eis) en warmteterugwinning op basis van een warmtewisselaar. In de warmtewisselaar wordt de warmte uit de ‘vervuilde’ lucht van binnen overgedragen aan de ‘verse’ lucht van buiten zonder dat de luchtstromen zich kunnen vermengen. In de Orcon WTU (WarmteTerugwinUnit) wordt bovendien met een enthalpiewisselaar naast warmte ook vocht teruggewonnen.

Een enthalpiewisselaar is een poreus membraam. De luchtmoleculen kunnen niet door het membraam heen maar de waterdampmoleculen wel. Een luchtmolecuul heeft de grote van 0,37nm terwijl een waterdampmolecuul slechts een grote heeft van 0,26nm. Dat verschil is precies genoeg om alleen de waterdampmoleculen door te laten. Virussen zijn echter tussen de 30 en 90nm groot en daarmee ongeveer 100 keer groter dan de waterdampmoleculen. Hierdoor zijn virussen niet in staat om door het materiaal van de warmtewisselaar heen te dringen. Daarom is het aannemelijk dat een WTU met enthalpiewisselaar veilig kan worden toegepast om een gebouw te ventileren.

Kortom het coronavirus is niet in staat om door een warmtewisselaar binnen te dringen. Dit wordt tevens bevestigd door onderzoeken van ASHRAE (American Society of Heating, Refrigerating and Air Conditioning Engineers) die afgelopen jaar zijn uitgevoerd. Een onderzoek van Gaontech naar partikelgroottes en permeabiliteit van virussen bevestigt de werking van de enthalpiewisselaar.

Daarnaast blijft duurzaamheid met oog op de 2050-doelstellingen een complexe opdracht, waarvoor nu al de juiste technische innovaties gekozen moeten worden voor de komende dertig jaar. Om de Gezellehoek te verduurzamen zijn verschillende toekomstbestendige maatregelen getroffen. Zo is de thermische schil van de school volledig geïsoleerd. Op de plafonds van de lokalen is het balansventilatiesysteem van Orcon geïnstalleerd, die permanent schone, voorverwarmde lucht in de lokalen blazen. De energiezuinige WTU, ondersteund met extra verwarming of verkoeling, zorgt dat de temperatuur in de lokalen de hele dag 20Co blijft.

Bij deze renovatie brachten energie-expert Chiel Boonstra en bouwkostenadviseur Tim de Jonge de energie- en milieuprestatie-eisen voor de lange termijn in kaart en gaven zij advies over het verbeteren van het binnenmilieu en de energiezuinigheid van de school. Dit heeft geleid tot een energiebesparing van 50%. Bogers Installatieburo uit Roosendaal installeerde het WTU balansventilatiesysteem in de plafonds van de klaslokalen.