Wijzigingen in ISDE-regeling

Per 1 juli 2017 is de Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE) aangepast en zijn er nieuwe voorwaarden. De nieuwe regeling valt positief uit voor warmtepompen tot 3 kW; deze toestellen ontvangen meer subsidie. De subsidie voor lucht-waterwarmtepompen met een vermogen tussen de 4 en 9 kW wordt tot enkele honderden euro’s per toestel verlaagd.

De wijzigingen die gaan gelden voor de subsidiebedragen kunnen van invloed zijn op lopende offertes. Aanvragers die kunnen aantonen (door een bijlage bij de aanvraag) dat zij voor 1 juli de verplichting zijn aangegaan, hebben nog recht op het hogere subsidiebedrag.

Andere wijzigingen in de ISDE-regeling zijn dat gemeenten en provincies per 1 juli ook subsidie kunnen aanvragen en dat het totale ISDE-budget voor 2017 is verhoogd van € 70 naar € 90 miljoen. Tot nu toe is er in 2017 voor een bedrag van ruim 28 miljoen euro aan subsidie uitgekeerd.