Circulaire economie in 2050 mogelijk door omschakeling businessmodel

 

Als Nederland in 2050 een circulaire economie wil realiseren, moeten duizenden industriële bedrijven overstappen naar een nieuw businessmodel. Dat concludeert ABN AMRO in de recent verschenen publicatie ‘Industrie: nieuwe grondstoffen, nieuwe verdienmodellen’. Door op energie en grondstoffen te besparen en in te zetten op de ontwikkeling van duurzame technologieën en verdienmodellen kan de industrie het verschil maken.

De chemische industrie moet een voortrekkersrol vervullen vanwege haar positie aan de start van veel waardeketens. Deze sector wil in 2030 de emissie van broeikasgassen verlagen met 40 procent ten opzichte van 2015. Dit jaar werd al een reductie gerealiseerd van circa 20 procent. Deze besparing was te danken aan energiereductie en de inkoop van groene energie.

Financieringsmodellen
Verder kan de hoeveelheid CO2 verminderd worden, dankzij de inzet van circulaire oplossingen. Denk dan aan het gebruik van biomassa en het recyclen van materialen en grondstoffen. Het aantal bedrijven dat naar nieuwe, bio-based en bio-afbreekbare chemicaliën, kunststoffen en materialen zoekt, stijgt.

ABN AMRO biedt ondersteuning aan de industriële sector. Dat doet de bank door te helpen bij het maken van nieuwe financieringsmodellen. De industrie experimenteert met producten uit hernieuwbare grondstoffen: van karton van bermgras tot rubber van paardenbloem en folie van rioolslib.